Agopro s.r.o. Obchodné zastúpenie
spoločnosti
Frajt
  Úvod  Inžiniersko-investičná činnosť  Obchodné zastúpenie Frajt   Kontakty  
 
    http://www.frajt.cz  

Vodní ráj Jihlava 2001

EPOS - parametre

  • letná aj krytá časť
  • bezhotovostné reštauračné služby a občerstvenie
  • barcode vstupenky
  • cca 85 000 predplatiteľov
  • veľká distribučná sieť
použité médium: Barcode karty
pokladničných staníc: 4
turniketov: 7
serverových staníc: 2
čítacích hlavíc: 10
  • Gastronomický systém, bezhotovostná úhrada z interného účtu
  • Ekonomické agendy

 

Vodní ráj Jihlava 2001 Vodní ráj Jihlava 2001 Vodní ráj Jihlava 2001 Vodní ráj Jihlava 2001 Vodní ráj Jihlava 2001 Vodní ráj Jihlava 2001 Vodní ráj Jihlava 2001
 
(c) 2008 Agopro, s.r.o.